Skive Garden inviterer til introduktionsaften på Ådal skolen den 29. august 2019. Start kl. 18:30 på p-pladsen foran seminariet på Dalgas Alle i Skive.

Det tages forbehold for ændringer i tidsplanen.

Tid Aktivitet
18:30 Klar på P-pladsen foran Seminariet.
Skive Garden kommer marcherende.
18:30 –
18:40
Skive Garden spiller et enkelt nummer foran indgangen.
De fremmødte bydes indenfor.
18:40 –
18:50
Introduktion til Skive Garden.
18:50 –
19:10
Mini koncert med de 3 orkester typer
19:10 –
19:15
Inddeling i hold og klar til rundvisning
19:00 –
20:00
Caféerne er åbne. Der kan du tale med personer som vil besvare dine spørgsmål.
– Forældre café
– Bestyrelses café
– Garder café
– Projektkoordinator café
19:15 –
19:45
Der vises rundt til de 3 solo værksteder
– Fløjter
– Trommer
– Blæseinstrumenter
19:45 –
20:00
Afslutning. Der rundes af for det officielle program.
Cafeerne har stadig åbent efter behov.